Voor wie is emotieve therapie geschikt?

Emotieve Therapie is geschikt voor volwassenen, die procesmatig aan hun gevoel en gedrag in het hier en nu willen werken. Anders dan bij regressietherapie, is Emotieve Therapie wel geschikt voor mensen die zwaardere problematiek hebben.

Kinderen werken snel en effectief met Emotieve Therapie, maar bij een kind zijn geen 9 sessies nodig. Dan ben je vaak met 1 sessie al door de klachten heen. Is het kindje nog te jong, dan is ook bij Emotieve Therapie intermediair (of remote) werken een prima optie. Kinderen kunnen vanaf het moment dat ze naar school gaan zelfs sessies doen. Natuurlijk mag het kind zelf kiezen of een van de ouders of verzorgers erbij is.

Klik hier om te zien waarvoor Emotieve Therapie geschikt is.